I – Ting, Esence

 

Yi Jing – Běh Osudu (Kniha Proměn)

Jeden z pěti Kánonických spisů starých více než 2 500 let, z doby Žlutého císaře, skládající se ze 2 knih.  Popisuje celostně veškeré dění, průběh každého lidského osudu, na planetě Zemi v reálném čase. Vše vyjadřuje energeticým zápisem v 64 hexagramech.

Hexagram je  dokonalý energetický zápis v geometrické formě 6-ti čar nad sebou. Každá čára má polaritu jin, nebo jang a to buď stabilní, nebo mutující. Kromě grafického vyjádření, můžeme hexagram zapsat i číselně. Grafická verze má však neskonale větší energetické vyzařování a tím i působení na uvědomování si člověčí skutečnosti.

Tento prastarý poklad nám poskytuje vždy odpověď na jakoukoliv otázku týkající se naší životní cesty, buď v přítomnosti, nebo námi určené budoucnosti. Otázku je potřeba klást co nejkonkrétněji a ve tvaru, aby požadovaná odpověd byla jiná než ano či ne. Život je prostě barevný a není černobílý.

Odměnou nám bude přímá odpověď v souladu s vesmírným řádem mezi nebem a zemí. Je popsána v barevných metaforách, vycházejících z přirozených ročních cyklů, podpořených orientální mytologií a kaligrafickým zápisem. Budeme-li se podle ní řídit, pak náš život poplyne v souladu s proudem řeky života.

Žít naplněný život je přece krásné a skutečně velmi jednoduché. Přivede nás to zpět k naší původní esenci.

 

Esence

Je zde stále přítomná a můžeme ji žít. Koukněte se novorozeněti do očí, ještě ji má. Vidíte tu hloubku?

Jen nás válcuje osobnost, reprezentovaná egem. Pojďme ji znovu objevovat a zažívat.

Jak na to? Uvědomovat si, čistit a uzdravovat. Vítej na cestě.