Pozemek Žirov

Projekt Farma Žirov

Jsme ekologičtí zemědělci na 18,4ha půdy v Žirově, okr. Pelhřimov. Po studiu a pobytu v zahraničí jsme se rozhodli pro život na Vysočině, v prostředí pro člověka zdravějším než je město. Zaměřujeme se na rostlinnou prvovýrobu, zejména na produkci biologické zeleniny, luskovin a starých odrůd obilovin. Věnujeme se již tři roky revitalizačním postupům, kterými pomalu obnovujeme kvalitu a úrodnost půdy.  Zavádíme tradiční bezorebné metody pěstování na 1/2ha, které budeme plošně rozšiřovat. Zadržujeme vodu na pozemku pomocí tůní a na dolní hektarové louce zamýšlíme obnovit původní sádku na ryby. Během příštích let hodláme proměnit holé pole v jednu celistvou, ekologicky i ekonomicky fungující zahradu, tvořenou obilnými poli, zelinářskými záhonky, trvalými bylinami, keři a stromky, ovocnými sady i dlouhověkými stromy pro potomky, doplněnými tůněmi, jezírky, remízy a větrolamy. Našim cílem je co největší biodiverzita se stále se rozšiřující škálou fauny a flory na našem pozemku a v blízkém okolí.

Pro uskutečnění našeho záměru tvoříme podpůrné zázemí. Druhým rokem probíhá změna územního plánu z plochy ZPF na plochu specifickou a plochu 5000m2 stavební.  Pro běžný provoz farmy je třeba prostorů pro skladování ovoce, zeleniny a obilnin, sklep suchý i mokrý; dále prostory pro sušení a další zpracovávání různých druhů ovoce, zelenin, natí, bylin a ořechů; prostor pro palivové dřevo, přístřešek pro agrostroje, stodolu pro skladování sena/slámy, dílnu s nářadím a bydlení. Přírodní domek se stodolou do výšky 8,5m  esteticky zapadají do rázu zdejší krajiny.  Stavební materiály budou čistě přírodní (kámen, štěrk, dřevo, slaměné balíky, vápno, hlína), biologicky rozložitelné a pokud možno místní s co nejmenší ekologickou stopou. Uvažujeme o vystavění ostrovního systému pro výrobu el. energie, kořenové čističky odpadních vod, studny a příjezdové cesty.

Naší společnou vizí je trvale udržitelný život v souladu s přírodou, kde existuje přirozený koloběh hmoty a energií bez vzniku odpadů.

Na českém trhu stále ještě chybí uspokojivá nabídka tuzemských biologicky pěstovaných produktů. Přebytky našich výpěstků bychom rádi tento nedostatek pomohli zaplnit. Do budoucna bychom chtěli nabídnout možnosti využití volného času agroturistikou a poskytnout vzdělávací a zážitkové pobyty pro zájemce o zdravější životní styl.

 dýně Hokkaido

Permakulturní pěstování zeleniny

Kukuřice Zea Mays

Ředkev Daikon