Jeanne van den Heuvel – Zdraví ženy, dětí a rodiny

   D á m a    e v r o p s k é   m a k r o b i o t i k y

 

 

J e a n n e   v a n   d e n   H e u v e l

 

8. – 10. března 2013

Z d r a v í   ž e n y,  d ě t í   a   r o d i n y


 Víkendový seminář bude věnován studiu překvapivých souvislostí mezi přirozeným životním stylem, stravou, spiritualitou, vztahy mezi partnery i celou rodinou. Praktická ukázka vaření bude na téma: Vaření pro šťastnou rodinu.

Jeanne se dále zaměří na témata:

-     Od nemoci ke zdraví

-     Materiální a duchovní svoboda

-     Energie potravin a práce s ní

-     Jídlo, emoce , osobní růst a vzdělávání

-     Přirozeně početí a plánovaní rodiny

-     Důležitost rodiny ve společnosti a umění komunikace

-     Jak podporovat růst, vývoj a vzdělávání dítěte

-     Jakou roli hraje stěžování si v moderní společnosti

-     Následování své životní cesty – snu

 

Program

pátek 8.března sobota 9.března
17:00-18:00 registrace 09:00-10:30 ukázková lekce vaření
18:00-21:00 zahájení, přednáška 11:00-12:30 přednáška
12:30-14:00 oběd
neděle 10.března 14:00-15:30 přednáška
09:00-10:30 přednáška 16:00-17:30 přednáška
11:00-12:30 otázky a odpovědi, ukončení 17:30-18:30 večeře
12:30-13:30 oběd

 *změna v programu vyhrazena

Místo  Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Joštova 10

Cena  2550,- Kč. Druhá osoba opačného pohlaví, studenti a důchodci sleva 350 Kč.

Cena zahrnuje kurzovné a čaj Bancha v místě přednášky.

Je možno zakoupit balíček 3 makrobiotických jídel (sobotní oběd a večeře, nedělní oběd) za cenu 450 Kč.

Seminář bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

V neděli odpoledne a v pondělí budou s Jeanne probíhat osobní konzultace.

Jeanne van den Heuvel (Belgie)

  Dáma evropské makrobiotiky (vystudovaná učitelka), holanďanka

žijící v Belgii, kde vede vlastní makrobiotické centrum a ukazuje

mnoha nemocným cestu ke zdraví, radosti a osobní svobodě. Je

přímou žačkou prvních makrobiotických učitelů, s 35-letou praxí je

zkušenou diagnostičkou, učitelkou a konzultantkou, která precizně

rozumí energii jak potravin, tak lidského těla. Velká milovnice

života, která předává své znalosti dětem na základních školách v

Belgii. Každoročně přednáší na Letní makrobiotické konferenci v

Guldenbergu. Matka dcery, syna a babička vnuka.

Jídlo

Prvním  40  účastníkům semináře, kteří si zakoupí balíček jídel, bude servírováno na talíře v restauraci Zdravý život. Ostatním do jídelních boxů jako Take way. Budete mít možnost ochutnat vynikající makrobiotické pokrmy, které připraví kuchaři vyškolení v Kushi Institut of Europe v Amsterdamu. Používáme nejkvalitnější BIO produkty včetně zeleniny. Jsou dodávány čerstvé přímo z Deshimy, Pro-Bia a Naturalu Jihlava.

Osobní a rodinné konzultace pro přirozený životní styl a stravování

Jeanne bude k dispozici v neděli odpoledne a v pondělí pro individuální či rodinné konzultace (cena 100€/ hod.). Konzultace budou v anglickém jazyce, v případě potřeby s překladem do češtiny. Je nutno se na konzultaci přihlásit dopředu a telefonicky.

 Ubytování

Účastník si ubytování zajišťuje na vlastní náklady dle potřeby. Levné ubytování např. od 200Kč/noc  www.levneubytovani.net (podívejte se na vojenské ubytovny, jsou do 15min. od místa konání semináře). Záleží na Vás, jakou kvalitu ubytování požadujete.

 

Přihláška a způsob úhrady

Přihlášku vyplňte zde, kde potvrdíte souhlas s podmínkami účasti. Svou přihlášku můžete také poslat na e-mail, nebo písemně na adresu v kontaktu. Přihláška je platná po zaplacení nevratné zálohy 500,-Kč na bankovní účet číslo: 1200327221/2310, variabilní symbol prosím uveďte číslo Vašeho telefonu. Po obdržení zálohy Vám pošleme potvrzující e-mail nebo SMS zprávu. Doplatek na semináři hotově.

Více informací získáte na telefonu v kontaktech